СТАРТИРА ПОРЕДЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СЕЗОН ЗА РАЗКРИВАНЕ ТАЙНИТЕ НА „АКВЕ КАЛИДЕ“


И през 2022 г. Община Бургас финансира изцяло археологическите проучвания на най-прочутия римски балнеолечебен център на Балканския полуостров – „Акве калиде“, днес ситуиран на територията на кв. „Ветрен“. Миналата година работата беше съсредоточена в североизточния сектор и преминаха през няколко етапа. Първите два от тях бяха обвързани със строителството на сграда № 3 (Археологически музей и баня – реплика на римска баня). При тези спасителни разкопки бяха открити два антични водопровода, съоръжение за открито течаща студена вода и няколко гроба, част от готския некропол.

Завършващ етап е допроучването на североизточния аподитериум от ІV в. на ранновизантийската баня с изцяло изчерпване на културните пластове в долните нива, на които се открива пожар, свързан с готските разрушения на римската баня. Масовата керамика е от ІІІ-ІV в., а монетният материал е от управлението на Константин Велики и неговите наследници.

В обсега на проучванията бе и окончателното разкриване на външното източно лице на Източния корпус на ранновизантийската баня с дължина над 14 м., добре запазена височина на места до над 3 м., два антични керамични водопровода и контролна шахта.

През археологически сезон 2021 г. беше открито голямо количество монети – над четиристотин бр., от които отново доминиращи са тези от ІV в.; немалък брой от ХІІІ в.; средновековни печати от ХІ в.; и два надписа.

На 2 юни бе поставено началото на новия 15-ти археологически сезон в проучването на „Акве калиде“, който ще продължи до юли. От настоящата 2022 г. изследванията ще се насочат към вътрешността на римската и ранновизантийската баня. Идеята е да бъде проследена северната част по вече засечената през 2021 г. северна стена на ранновизантийската баня. Ще бъде направен опит (доколкото е възможно, поради наличието на по-ранни комуникации и смесени пластове) да се навлезе в запад-северозападните вътрешни бански пространства.

 

Снимка 1 – Новооткритите керамични водопроводи.

Снимка 2 – Новоразкритата част от стената между каптажа и аподитериума.