Условия за наем на кемпер

-Кемперите се отдават под наем с договор и приемно-предавателен протокол между двете страни – Наемател и Наемодател, в изрядно техническо състояние и оборудване.
-Те се отдават под наем с пълен резорвар с гориво и след приключване на договора, трябва да бъдат върнати с пълен резорвар. Водачите които имат право да управляват кемпер, трябва да са навършили 25 г. и да имат мин. 6 години валидна шофьорска книжка
. -Наемателя заплаща на Наемодателя депозит в размер на 800 лв. при наемане на кемпера, който след това се възстановява след оглед до 5 работни дни, по банков път или брой. В случай на недобросъвестно ползване на кемпера , наемателя се санкционира. Плащанията по договор могат да са в брой, или по банков път!
До два дни след потвърждение на резервацията от наемодателя, наемателя трябва да внесе депозит в размер на 30% от цялата стойност на наемния период, а 10 дни преди датата на наемане трябва да се внесе останалата част от сумата !
В случай, когато наемателя реши предварително да отмени резервацията: -30 дни преди периода на наем се удържа 30% от сумата за наемния период, -7 дни преди периода на наем се удържа 60% от сумата за наемния период. В случай на предварително прекратяване на даговора от страна на наемателя в уговорения ден и час, същия няма право да претендира за възстановяване на сумата !!! Депозита не може да бъде използван за удължаване на периода на наем!
Наемателя е отговорен за всички нарушения за не спазване на закона за движение по пътищата, камери, скорост, паркинг и др. При възникване на неизправност в кемпера , наемателя е длъжен да уведоми незабавно наемодателя.
В случай на злополука на МПС , наемателя трябва да уведоми незабавно пътната полиция в страната в която се намира и наемодателя.
При нанесени щети по вина на наемателя, чиито отстраняване налага престой в сервиз се заплаща 50% от наемната цена на ден за целия период на престоя в сервиза, като пропуснати ползи.

Застраховка АвтоКаско не важи за територията на Сърбия Наемателя няма право да използва кемпера ,за теглене на ремарке , МПС, както и за недобросъвестно стопанисване!

В Сърбия трябва да се минава транзитно и наемателя носи пълна отговорност!

Пътувания извън Европейския Съюз се описват изрично в договора за наем, по преценка на наемодателя-поради тази пречина има инсталиран джипиес сателит за проследяване на МПС-то.
Кемпера се управлява само от водача , който е вписан в договора за наем и същия носи цялата отговорност за него!
При Повреди причинени след употреба на алкохол, опиати и др., вината и разходите се поемат изцяло от страна на наемател – защото застраховките не покриват щети от такъв характер. Наемодателя има право да претендира за преждевременно прекратяване на договора за наем, ако прецени , че условията в него не се спазват или са нарушени.
При загуба или повреда на ключове или документи-наемателя се санкционира.
За пресрочен ден и час на връщане по договор се заплаща наемната цена за ден+ 50 лв. Кемпера трябва да се върне на наемодателя,в състоянието в което е бил нает. В противен случай наемателя трябва да заплати глоба в размер от 30-80 лв! За Не почистена тоалетна касета се заплаща 20 лв!!!

-В наемната цена на кемпера влиза sтопанисване на личния автомобил на клиента в паркинг на фирмата.
Безплатен пробег -400 км на ден (при превишаване на дневния пробег , се заплаща по 0,20 лв на километър)
-пълна застраховка Автокаско ,застраховка ГО, автоасистънс на територията на България и Европейски Съюз
-пълен резервоар с чиста вода-120 л
-заредена газова бутилка

-Домашни любимци са разрешени само с изрично одобрение от страна на наемодателя.
-В кемперите пушенето е забранено, при вътрешни повреди и деформации, наемателя заплаща стойността на щетата и почистването.
При повреди на покривната и вътрешна част на кемпера, причинени по време на ползването му в следствие на не спазване на ограничение за максимална широчина и височина, както и при управление в трудно-достъпни места с повреди в окачване, гуми и джанти, се заплащат изцяло от наемателя.

За доставка на кемпер извън Бургаска област, еднократно се заплаща 100 Евро такса.

Относно модел Laika – Kreos 4009 – 2020 г. депозита е 1500 лв.

За не спазване по условията за наем на МПС се прилагат разпоредбите на законите в Република България