Условия за наем на кемпер

-Кемперите се отдават под наем с договор и приемно-предавателен протокол между двете страни - Наемател и Наемодател, в изрядно техническо състояние и оборудване.
-Те се отдават под наем с пълен резорвар с гориво и след приключване на договора, трябва да бъдат върнати с пълен резорвар. Водачите които имат право да управляват кемпер, трябва да са навършили 25 г. и да имат мин. 6 години валидна шофьорска книжка
. -Наемателя заплаща на Наемодателя депозит в размер на 800 лв. при наемане на кемпера, който след това се възстановява . В случай на недобросъвестно ползване на кемпера , наемателя се санкционира. Плащанията по договор могат да са в брой, или по банков път!
До два дни след потвърждение на резервацията от наемодателя, наемателя трябва да внесе депозит в размер на 30% от цялата стойност на наемния период, а 10 дни преди датата на наемане трябва да се внесе останалата част от сумата !
В случай, когато наемателя реши предварително да отмени резервацията: -30 дни преди периода на наем се удържа 30% от сумата за наемния период, -7 дни преди периода на наем се удържа 60% от сумата за наемния период. В случай на предварително прекратяване на даговора от страна на наемателя в уговорения ден и час, същия няма право да претендира за възстановяване на сумата !!! Депозита не може да бъде използван за удължаване на периода на наем!
Наемателя е отговорен за всички нарушения за не спазване на закона за движение по пътищата, камери, скорост, паркинг и др. При възникване на неизправност в кемпера , наемателя е длъжен да уведоми незабавно наемодателя.
В случай на злополука на МПС , наемателя трябва да уведоми незабавно пътната полиция в страната в която се намира и наемодателя.
При нанесени щети по вина на наемателя, чиито отстраняване налага престой в сервиз се заплаща 50% от наемната цена на ден за целия период на престоя в сервиза, като пропуснати ползи.

Застраховка АвтоКаско не важи за територията на Сърбия Наемателя няма право да използва кемпера ,за теглене на ремарке , МПС, както и за недобросъвестно стопанисване!

Пътувания извън Европейския Съюз се описват изрично в договора за наем, по преценка на наемодателя-поради тази пречина има инсталиран джипиес сателит за проследяване на МПС-то.
Кемпера се управлява само от водача , който е вписан в договора за наем и същия носи цялата отговорност за него!
При Повреди причинени след употреба на алкохол, опиати и др., вината и разходите се поемат изцяло от страна на наемател - защото застраховките не покриват щети от такъв характер. Наемодателя има право да претендира за преждевременно прекратяване на договора за наем, ако прецени , че условията в него не се спазват или са нарушени.
При загуба или повреда на ключове или документи-наемателя се санкционира.
За пресрочен ден и час на връщане по договор се заплаща наемната цена за ден+ 50 лв. Кемпера трябва да се върне на наемодателя,в състоянието в което е бил нает. В противен случай наемателя трябва да заплати глоба в размер от 30-80 лв! За Не почистена тоалетна касета се заплаща 20 лв!!!

-В наемната цена на кемпера влиза sтопанисване на личния автомобил на клиента в паркинг на фирмата.
Безплатен пробег -400 км на ден (при превишаване на дневния пробег , се заплаща по 0,20 лв на километър)
-пълна застраховка Автокаско ,застраховка ГО, автоасистънс на територията на България и Европейски Съюз
-пълен резервоар с чиста вода-120 л
-заредена газова бутилка

-Домашни любимци са разрешени само с изрично одобрение от страна на наемодателя.
-В кемперите пушенето е забранено, при вътрешни повреди и деформации, наемателя заплаща стойността на щетата и почистването.
При повреди на покривната и вътрешна част на кемпера, причинени по време на ползването му в следствие на не спазване на ограничение за максимална широчина и височина, както и при управление в трудно-достъпни места с повреди в окачване, гуми и джанти, се заплащат изцяло от наемателя.

За доставка на кемпер извън Бургаска област, еднократно се заплаща 100 Евро такса.

За не спазване по условията за наем на МПС се прилагат разпоредбите на законите в Република България