Наемен период

Минималният период за наемане е 3 дни. Допуска се закъснение до 59 минути.При по-голямо закъснение, просроченото време се заплаща на базата на цял наемен ден, по тарифата за извънреден ден.Тарифата за извънреден ден е определена в договора за наемане.

Възраст

Минималната възраст за наемане на автомобил е 23 години. Наематели под 25 години заплащат допълнителна такса, определена в договора за наемане.

Документи

Валидна лична карта или задграничен паспорт за чужди граждани.Свидетелство за управление, валидно на територията на България, издадено минимум 1 година преди датата на наемане. Международно свидетелство за управление, в случаите,когато информацията в националното не е на латиница.

Услуга „Наемане с шофьор“ 

Union Car BG Ltd. предлага услугата „наемане с шофьор“такса за 8 часа- 50 €.За повече информация се обърнете към резервационният център.

Детска седалка 

Седалка за сигурност за деца с тегло до 18 кг – безплатна.

Застраховка Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност“ е включена в наемната цена на автомобила. Тя покрива имуществени и неимуществени щети, причинени от наемателя на трети лица или обекти. Има възможност за пълна застраховка на автомобила със вина на водача като таксата е различна в зависимост от класа автомобил.

Еднопосочни наемания

Еднопосочни наемания са тези, в които клиентът започва наемането в една точка и връща автомобила в друга.За повече информация се обърнете към резервационният център.

Гориво 

Горивото не е включено в наемната цена.Наемателят получава автомобила с пълен резервоар, като се задължава да го върне с пълен резервоар.При връщане на автомобила с непълен резервоар, наемателят заплаща липсващото гориво по цена, посочена в договора.

 

Начин на плащане 

Union car BG Ltd.приема кредитни карти Visa, Mastercard/Eurocard, Diners Club.Също така приемаме парични депозити за гарантиране на плащането като размерът на депозита зависи от продължителността на наемането.Депозита за наемането на автомобили под наем варира между 150 и 200€

 

Автомобилите на Union car BG Ltd.НЕ могат да напускат територията на България